Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep bestaat uit ouders en personeelsleden en heeft als doel hand- en spandiensten te verrichten. Ouders die graag deel uitmaken van de ouderwerkgroep kunnen dit kenbaar maken via de ouderraad of de groepsleerkracht. De OWG komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar.

 

In de ouderwerkgroep zitten:

- Lenny Woerts
- Theresia Prins
- Mathijs Berendsen
- Dennis Beeks
- Arjan ten Barge
- Randy Rave
- Wilger Masselink

- Gerdien Vermie (namens het personeel) 

- Ingrid Freriks (namens het personeel)