Ouderbetrokkenheid

Op 't Bastion zijn we nauw verbonden met ouders en kennen we een sterke ouderbetrokkenheid. De school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid, waardoor het voor ouders gemakkelijk is om contact te zoeken. Er zijn 'korte lijntjes' en dat maakt dat we echt samen op kunnen trekken in de ontwikkeling van de kinderen.

Om ouders in onze organisatie te betrekken, hebben wij op 't Bastion ouders die bijvoorbeeld:
- lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR)
- helpen onze schoolbibliotheek draaiende te houden
- in de ouderwerkgroep zitten en verschillende hand- en spandiensten uitvoeren.
- de luizencontrole uitvoeren
- in de decoratiecommissie onze school versieren
- ondersteunen bij het draaien van de creaworkshops

Daarnaast hebben wij regelmatig een ouderinloop, waarbij ouders een kijkje kunnen nemen in de klas van hun zoon/dochter. Ook staan verschillende contactmomenten gepland met ouders om bewust met hen in gesprek te gaan over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind(eren).