Contactmomenten

Contactmomenten

Om ons onderwijs zo goed mogelijk te maken, is contact met ouders een erg belangrijk aspect. Door het schooljaar heen organiseren wij verschillende momenten om bewust met ouders in gesprek te gaan over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind(eren). Wanneer er buiten die momenten om behoefte is om in gesprek te gaan met de leerkracht(en) van hun kind(eren), kan er altijd worden binnengelopen. Soms lukt het dan om meteen in gesprek te gaan. Het kan echter in bepaalde situaties handiger zijn om een afspraak te maken voor een (vervolg)gesprek. Tijdens het schooljaar zijn de volgende reguliere contactmomenten gepland:

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar is een informatieavond gepland. Er wordt centraal algemene informatie gedeeld en in de groepen geeft/geven de betreffende groepsleerkracht(en) informatie over het onderwijs in zijn/haar groep.

In het voorjaar wordt u uitgenodigd voor de ouderavond die wordt georganiseerd door de ouderraad.

 

Tienminutenavonden

Onze leerlingen krijgen twee maal per jaar een rapport. Rondom deze rapportage organiseren wij tienminutenavonden. Aan de eerste tienminutenavonden in november zijn echter geen rapporten verbonden. Bij dit eerste gesprek beginnen we bij het welbevinden en de sociaal-/emotionele ontwikkeling. Daarnaast is uiteraard de cognitieve ontwikkeling ook een belangrijk gespreksonderwerp.

De tweede tienminutengesprekken, in maart, zijn gekoppeld aan het eerste rapport.

Soms is tien minuten te kort voor een gesprek over de ontwikkeling van een kind. Het kan zijn dat een leerkracht twee blokken van tien minuten inplant. Het kan echter ook voorkomen dat tijdens het gesprek duidelijk wordt dat er meer tijd gewenst is. In de organisatie van de avond is dit vaak niet mogelijk, maar er kan altijd een vervolgafspraak worden gemaakt.

 

Overgang Voortgezet Onderwijs 

In het kader van de aanstaande overstap naar het VO, worden de ouders van groep 8 uitgenodigd voor een gesprek op school met de leerkracht van groep 8.

 

Huisbezoeken

Als een kleuter voor het eerst onze school bezoekt, vindt een huisbezoek plaats door de groepsleerkracht. In de overige groepen kunnen er, indien gewenst, huisbezoeken plaatsvinden op verzoek van de ouders en/of de leerkracht(en).

 

Inloopmomenten

Door het jaar heen zijn er meerdere inloopmomenten gepland. Op deze momenten bent u van harte welkom om de klas van uw kind(eren) of een andere klas binnen te lopen en een deel van het programma mee te maken en/of resultaten te bekijken. Deze inloopmomenten zullen via de Bastionberichten gecommuniceerd worden.