Dalton

Op ’t Bastion werken we vanuit de visie van daltononderwijs. Sinds 22 april 2010 is onze school door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) gecertificeerd als Daltonschool. In het najaar van 2022 zijn we opnieuw gevisiteerd en is de licentie opnieuw verstrekt voor de maximale periode van vijf jaar.
Dalton is voor ons een middel om te komen tot kwalitatief goed onderwijs, maar wat maakt onze school dalton?

Een daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te spelen en werken. Bovendien wordt het onderwijs zo vormgegeven dat er naar gestreefd wordt dat elk kind zich prettig voelt in de school en er wil leren.


Daltononderwijs werkt vanuit de volgende 5 kernwaarden:

 

Meerkring - De Magneet > Daltononderwijs

 

Bij alles wat we doen, willen we werken vanuit de vijf kernwaarden van dalton. Hierin is een opbouw te zien, omdat de ontwikkeling heel geleidelijk verloopt. Alles begint spelenderwijs bij de kleuters en naarmate de kinderen ouder worden, is er sprake van een steeds grotere mate van bijvoorbeeld zelfstandigheid en samenwerking.