Zelfstandigheid

Kernwaarden - Nederlandse Dalton VerenigingZelfstandigheid betekent voor ons onderwijs dat kinderen keuzes leren maken in hun leerproces en dat ze daarvoor verantwoording nemen. Kinderen gaan doelgericht aan het werk en vragen om hulp wanneer gewenst. Daarnaast betekent zelfstandigheid dat kinderen als individu kunnen functioneren binnen de maatschappij.