Het goede doel

Op ’t Bastion vinden we het belangrijk om onze leerlingen mee te geven dat het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is om op te groeien in een gezin waarin veel mogelijk is. Daarom kiezen we ieder jaar voor een goed doel om dat schooljaar aandacht aan te besteden en door middel van leuke activiteiten, zoals een boekenmarkt, sponsorloop, kerstmarkt enz. geld in te zamelen voor dat doel. 

 

De afgelopen jaren kiezen we bewust voor 3 goede doelen, die aansluiten en passend zijn voor onze leerlingen. Deze leggen we voor aan de kinderraad (die de leerlingen vertegenwoordigen vanuit de klas) en de kinderen nemen dan uiteindelijk gezamenlijk het besluit voor welk doel we dat jaar geld inzamelen.  

 

De contactpersoon van dit doel nodigen we uit op ’t Bastion, zodat hij/zij persoonlijk en uit eigen ervaring kan vertellen over dit doel. Op deze manier zijn er korte lijntjes en mooie contacten. 

 

Ieder schooljaar kunt u in de Bastionberichten regelmatig lezen over het goede doel dat we steunen en de acties die we hiervoor organiseren. Ook dank voor jullie betrokkenheid als ouders! Samen maken we onze maatschappij een klein beetje mooier.