Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat heeft o.a. te maken met basisvoorwaarden. Het kind ontwikkelt zich in een omgeving:


• die emotioneel veilig is;
• waar ruimte is om samen te spelen en samen te werken;
• waar een goede relatie is tussen kind en leerkracht en tussen kinderen onderling;
• wanneer deze basisvoorwaarden niet optimaal zijn, kan het kind geremd worden in de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Op ‘t Bastion werken we op verschillende manieren aan de kwaliteit van het pedagogisch klimaat.

 

Parapluregels
Door de hele school heen hebben we vier ‘Parapluregels’. Regels die voor ons als een ‘paraplu’ dienen. Een paraplu waaronder we een veilig pedagogisch klimaat willen waarborgen. De parapluregels zijn te vinden in alle groepen en op het schoolplein. Aan het begin van ieder schooljaar maakt iedere groep vanuit de parapluregels een aantal belangrijke afspraken, passend bij het niveau en de samenstelling van de groep. Deze regels worden door alle kinderen uit die groep ondertekend. Hierdoor gaan kinderen zich betrokken voelen bij de gemaakte afspraken in de groep.

 

 

De Gouden Weken
In de eerste weken van het schooljaar staan kennismakingsactiviteiten centraal. Deze zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen én een onderlinge band te bevorderen. Er wordt ook toegewerkt naar een korte presentatie van iedere groep aan alle andere kinderen van de school. Dit kan een liedje, dansje, toneelstukje, uitbeelding etc. zijn. Dit heeft een extra groepsvormende waarde en het biedt de mogelijkheid om elkaar als groepen beter te leren kennen en te waarderen. Door op deze manier te starten wordt er een stevig fundament gelegd voor een goede groepsvorming om de rest van het schooljaar profijt van te hebben.

 

 

In het zonnetje
We vinden het belangrijk om kinderen op een positieve manier centraal te stellen binnen de groep. Expliciet aandacht voor dat ene kind, dat doen we door hem/haar ‘in het zonnetje’ te zetten. Het is een hulpmiddel om de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren. Het is tegelijkertijd een visuele beloning. We merken dat de samenhang en het groepsgevoel in de klas ten goede komt. De kinderen leren:
• positief naar elkaar te kijken
• positief gedrag te benoemen in de vorm van een compliment
• dat ze de moeite waard zijn (zelfbeeld / zelfvertrouwen)
• trots te zijn op alles wat ze al kunnen en goed doen (competentiegevoel)