Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met het team of de directie te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. 

Indien er op- of aanmerkingen zijn over een leerkracht, zal als eerste de leerkracht zelf moeten worden aangesproken. Onze voorkeur gaat altijd uit naar een persoonlijk gesprek en niet naar een telefoontje of een Parro-bericht. Mocht dit gesprek niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan kan en mag de directie hierop worden aangesproken. 
 
In het geval dat een meningsverschil niet in voldoende mate opgelost kan worden, kunt u voor de behandeling van uw klacht contact opnemen met de schoolcontactpersoon, Gerdien Vermie. Buiten de school om kan direct contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school. Dit is mevr. G. Westerveld, tel. 06-30783034. Deze beide personen kunnen u behulpzaam zijn bij de afhandeling van uw klacht. 

In gevolge de Kwaliteitswet is onze school aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie beoordeelt de (on)gegrondheid van de klacht. Het volledige adres van de klachtencommissie luidt als volgt: 
Landelijke Klachtencommissie voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE 
Munstersstraat 2N, 7418 EV Deventer 
0570 – 630857 
info@landelijkeklachtencommissie.nl 

info@klachtencommissie.org