Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met het team of de directie te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. 

Indien er op- of aanmerkingen zijn over een leerkracht, zal als eerste de leerkracht zelf moeten worden aangesproken. Onze voorkeur gaat altijd uit naar een persoonlijk gesprek en niet naar een telefoontje of een Parro-bericht. Mocht dit gesprek niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan kan en mag de directie hierop worden aangesproken. 
 

In het geval dat een meningsverschil niet in voldoende mate opgelost kan worden, kunt u voor de behandeling van uw klacht contact opnemen met de schoolcontactpersoon, Gerdien Vermie. 

Mochten bovenstaande acties niet het gewenste resultaat opleveren of wilt u iets vertrouwelijks delen met een externe vertrouwenspersoon, dan kan dat met mevr. E. te Winkel. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft ruimte. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om strafbare feiten waarmee de externe vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De externe vertrouwenspersoon inventariseert wat voor u belangrijk is als het gaat over hoe nu verder in deze situatie en bespreekt de mogelijkheden met u.

 

Externe vertrouwenspersoon:Mevr. E. te Winkel

Postbus 2777000 AG DoetinchemTelefoon 088 – 0931888