Reflectie

Kernwaarden - Nederlandse Dalton VerenigingHet kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht van ‘t Bastion reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Door elkaar de praktijk te laten zien en parels en puzzels met elkaar te delen tijdens (dalton)vergaderingen, maar ook in de wandelgangen. Met reflectie en evaluatie op leerlingniveau willen we dat de kinderen zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. 
Dat betekent dat we de kinderen stimuleren om te reflecteren op hun eigen handelen en daar conclusies uit te trekken en nieuwe doelen stellen voor een volgende periode.