Veiligheidsbeleid

Op ‘t Bastion wordt gewerkt met de methode “Leefstijl”. Een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In de methode ontwikkelen leerlingen opbouwend gedrag. Daardoor zullen ze zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Daarnaast leren ze ook kritisch denken, problemen oplossen en keuzes maken. Kortom: ze leren hoe om te gaan met anderen.
Specifiek onderdeel van het ‘omgaan met elkaar’ is groepsvorming. In de eerste weken van het schooljaar ligt hier de nadruk op met een cruciale rol voor de leerkracht als procesbegeleider en ‘rolmodel’.
Voorgaande komt in de methode in verschillende thema’s aan bod. In thema 5 wordt expliciet over pesten en voor jezelf opkomen gesproken. De methode “Leefstijl” werkt voor onze school dus preventief wanneer het gaat om pesten.
Op ’t Bastion werken we met een aantal basisregels, ‘parapluregels’, om te helpen deze omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen.


- Wees aardig voor jezelf en de anderen
- Iedereen moet fijn kunnen werken
- Je hebt het recht om zonder gepest te worden op school te leren en te spelen
- Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving


Deze regels hangen zichtbaar in alle lokalen én op de beide schoolpleinen. Omdat deze regels erg ‘groot’ zijn, worden jaarlijks in alle klassen afspraken gemaakt om deze regels te concretiseren. Bij het maken van deze afspraken heeft onder regie van de leerkracht hierin ieder kind een actieve rol. Om deze actieve rol te onderstrepen, worden de gemaakte afspraken door alle kinderen en de leerkracht ondertekend en zichtbaar opgehangen.
Toch kan het gebeuren dat er ondanks het werken met de methode “Leefstijl” en de gestelde regels tóch pestgedrag voorkomt op ‘t Bastion. Hoe wij daar mee omgaan wordt beschreven in dit protocol. Leerlingen en ouders kunnen ruzies en pestgedrag melden bij een van de leerkrachten of de vertrouwenspersoon (Gerdien Vermie). Ook wordt in dit protocol de rol van ouders beschreven.

 

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken. We vinden het van groot belang om alle kinderen een veilige plek op school te bieden.

 

Op ‘t Bastion kiezen wij ervoor om te investeren in een stevig positief schoolsysteem. Leefstijl, Rots en Water, Taakspel en sociale veiligheidslessen van PBS, waarin ook het voorkomen van pesten is opgenomen, zijn methodes die we hiervoor gebruiken. De verschillende methodes die wij inzetten, worden nader omschreven in ons veiligheidsbeleid.

Voor verdere informatie zie document veiligheidsbeleid.