Schoolondersteuningsprofiel

Volgens de wet moet iedere school beschrijven hoe passend onderwijs op de school geboden wordt aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Die beschrijvinnoemen we het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Hier vinden jullie voor onze school het SOP.