Missie van de school

“Samen ontwikkelen naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid”
  • Samen:
    Samenwerken is één van de kernwaarden van het Daltononderwijs. We zien het dan ook als onze missie om tijdens het onderwijs- leerproces samen op te trekken; samen met elkaar als team, met onze leerlingen, met de geledingen van onze school maar vooral ook met de ouders van onze leerlingen. Daarnaast is het een doel van ons onderwijs om onze leerlingen te onderwijzen middels samenwerkend leren. We willen kinderen voorbereiden op de eerste stappen in de maatschappij en hen leren dat dit het best gaat door samen te werken. We zien het als onze missie om de kinderen hierbij, vanuit de interconfessionele grondslag van de school, respect bij te brengen voor henzelf en de mensen en de omgeving om hen heen.
  • Ontwikkelen:
    We zien het als onze opdracht om ons steeds te ontwikkelen teneinde de ontwikkeling, cognitief én als mens, van onze kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Alles wat we als school doen, heeft als ultieme doelstelling om uit de kinderen te halen wat er in zit door te streven naar het maximaal haalbare.
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid:
    ’t Bastion ziet het als een missie om haar leerlingen te onderwijzen in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Bij deze twee Dalton-kernwaarden is ons doel dat kinderen zelfstandig beslissingen leren nemen en zich verantwoordelijk voelen voor deze keuzes en bewust worden van de gevolgen van deze keuzes. Als school proberen we de kinderen te begeleiden in deze zelfstandigheid en het maken van verantwoorde afwegingen. We vinden het belangrijk dat kinderen hierbij vertrouwen krijgen van de leerkrachten. Dit vertrouwen weerspiegelt zich vooral door ‘vrijheid in gebondenheid’.