Gezonde school

’t Bastion is officieel een Gezonde School. We hebben een vignet voor ‘gezonde voeding’ en ‘seksualiteit en relaties’.
We realiseren ons dat voeding misschien als een primaire taak van ouders voelt, maar tegelijkertijd voelen we ook als school de verantwoordelijkheid een goed voorbeeld te geven, kinderen een gezonde leefstijl aan te leren en te helpen bewuste keuzes te maken. Onderzoek heeft bewezen dat een gezonde leefstijl daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de schoolprestaties; kinderen blijven rustiger, kunnen zich langer concentreren en zijn minder geprikkeld.

 

1. Educatie

Op ’t Bastion doen wij jaarlijks mee aan:

-  Ik Eet Het Beter  

-  Schoolbrede projectweek ‘Lentekriebels’ 

-  Methode Leefstijl (sociaal-emotioneel); thema voeding (6 weken per jaar) 

-  Aanbod Beweegwijs tijdens de pauzes

 

Beweegwijs

Onze school heeft een prachtige buitenruimte met belijning. De belijning is gedaan op basis van de principes van BeweegWijs. De speelmethode van BeweegWijs speelt in op belangrijke speelmomenten van kinderen op school, waarin kinderen beter leren samenspelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving. Hiervoor heeft BeweegWijs een uniek kleurenconcept ontwikkeld. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling. Eén keer in de twee weken krijgen de kinderen speelinstructie en spelbegeleiding van onze BeweegWijscoach. De juniorcoaches uit groep 8 worden hierbij betrokken, zodat zij dit een vervolg kunnen geven en kinderen op andere momenten kunnen begeleiden bij het spelen. Bewegen is natuurlijk gezond, maar bovenal leren de kinderen door bewegen een heleboel. Ze gaan beter bewegen, krijgen meer zelfvertrouwen, leren beter te spelen (alleen, naast/met of tegen elkaar). BeweegWijs zorgt ervoor dat bewegen en spelen een kwaliteit impuls krijgt. We merken dat onze kinderen meer en gevarieerd bewegen.

 

Beweegwijs    

 

2. Signalering

Naast een voorbeeldfunctie hebben we als school ook een signaleringsfunctie. Hiervoor hebben we de volgende mogelijkheden: 

- Jeugdgezondheidszorg 

- Reguliere controlemomenten in de kleutergroep en groep 7. Voorafgaand vult de 

leerkracht een signaleringslijst in. 

- Warme overdracht van de schoolverpleegkundige of arts naar leerkracht na 

controlemomenten.

- Inloopspreekuren waar op initiatief van ouders of advies van school advies kan 

worden gevraagd.

- Tussentijdse observaties en signalering door de leerkracht.

 

3. Beleid

We hebben de volgende afspraken m.b.t. de verschillende momenten van eten en drinken op een schooldag: 

 

Ochtendpauze: 

De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Deze pauzehap is geen hele maaltijd. Denk hierbij aan:

- Eten bij voorkeur fruit en groente. Een bruine boterham met gezond beleg is een prima alternatief.  

- Gezond drinken, bijv. (karne-)melk, water of ongezoete drankjes. 

Al het drinken nemen de kinderen in een beker mee naar school vanuit milieuoogpunt.  

 

Lunch: 

I.v.m. het continurooster eten alle kinderen op school. Alle kinderen hebben een Bastion-koeltasje gekregen om de lunch in te bewaren.  

 

We adviseren voor de lunch: 

-  Bruine boterham(men) met gezond beleg, zoals bijv. (smeer-)kaas, ei, evt. vleeslight zuivelspread, pindakaas of notenpasta.

-  Vers fruit en/ of groente

-  Gezond drinken, bijv. (karne-)melk, water of ongezoete drankjes. 

Al het drinken nemen de kinderen in een beker mee naar school vanuit milieuoogpunt. Snoep of koek wordt niet op prijs gesteld en wordt mee terug gegeven naar huis. 

 

Traktaties:

Tot slot is er natuurlijk af en toe ook tijd om een feestje te vieren. Ons uitgangspunt is dat een traktatie een extraatje is. We willen dan ook vragen deze klein te houden en niet te calorierijk te maken. 

 

4. Protocol Medisch Handelen

Op ’t Bastion hanteren wij t.a.v. medische handelingen en medicijngebruik het protocol van de GGD. Wanneer dit voor uw kind(eren) van toepassing is, vragen wij u contact op te nemen met de directie van de school.
Zie hier het protocol.

 

5. Schoolgym

De groepen 3 t/m 8 hebben dit schooljaar gym op donderdag. Iedere groep heeft 1 keer in de week een uur gymtijd. Voor de gymlessen gaan we naar ’t Grachthuys.

Voor deze gymlessen dienen kinderen een sportbroek, een shirt en sport- of gymschoenen te hebben.