Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep bestaat uit ouders en personeelsleden en heeft tot doel hand- en spandiensten te verrichten. Ouders die graag deel uitmaken van de ouderwerkgroep kunnen dit kenbaar maken via de ouderraad of groepsleerkracht. De OWG komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar.

 

In de ouderwerkgroep zitten:

 

Arjan ten Barge

Sander Scheuter

Mariska Scheuter

Mathijs Berendsen

Judith Huinink

Sandra Hummelink

Dennis Beeks

Gerald Sturris

Annemiek Veenstra     (namens de school) 

Ingrid Freriks             (namens de school)