Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep bestaat uit ouders en personeelsleden en heeft als doel hand- en spandiensten te verrichten. Ouders die graag deel uitmaken van de ouderwerkgroep kunnen dit kenbaar maken via de ouderraad of de groepsleerkracht. De OWG komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar.

 

In de ouderwerkgroep zitten:

Lenny Woerts
Theresia Prins
Mathijs Berendsen
Dennis Beeks
Arjan ten Barge
Randy Rave
Wilger Masselink

Gerdien Vermie (namens het personeel) 

Ingrid Freriks (namens het personeel)