Sinds 22 april 2010 is onze school door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) gecertificeerd als Daltonschool. Verder op deze site staat inhoudelijke informatie t.a.v. het Daltononderwijs op 't Bastion. In het voorjaar van 2015 zijn we opnieuw gevisiteerd en is de licentie opnieuw verstrekt voor de maximale periode van vijf jaar.